Демонстрация на волтова дъга бе сред атракциите в инициативата „Ден на отворени врати“, която проведе „Енерго-Про“ в днешния Световен ден на потребителите. Близо 100 бъдещи електротехници и електроинженери от Професионалната гимназия по електротехника  и Техническия университет във Варна се запознаха с пътя и преобразуванията на електроенергията, преди да достигне до потребителите, както и с основните съоръжения, които се използват в електроразпределителната мрежа.

  Обиколката започна от Учебния център на „Енерго-Про Мрежи“, специално изграден през 2009 г. за професионално обучение на електромонтьори. След като преминаха през задължителния инструктаж за безопасност и бяха снабдени с каски, гостите посетиха учебните зали за кабелни глави и муфи, комутационна апаратура, подмяна на електромери и др.  В Учебния център бъдещите енергетици разгледаха т.нар. „бейби линия“, която представлява копие на реална електропроводна линия, разположена на само 2 метра над земята, вместо на стандартните 10 метра.

  Следваща стъпка в програмата беше демонстрацията на открито с изкачване на стоманорешетъчен стълб и отстраняване на авария на височина. Подготовката беше направена по всички правила при условия, идентични с реалните и със специфичното техническо оборудване - раменнобедрен колан, Y-въже за обезопасяване, специални изолиращи (диeлектрични) ръкавици, каска, предпазни очила и др. По инструкция електромонтьорите работят в екип, като инструментите и материалите се подават на изкачилия се на стълба от негов колега на земята чрез специално въже.

  Гостите на компанията имаха шанса да влязат и в уникалната за България лицензирана Високоволтова лаборатория. Тя е част от историята на електрификацията на Варна, тъй като в нея преди сто години е заработил първият дизелов генератор, захранващ с енергия града. В лабораторията се провеждат тестове на кабели и изолатори от различни производители и на всякакъв вид специализирани и лични предпазни средства.

  Обиколката приключи с разглеждане на подстанция „Юг“, където ученици и  студенти видяха новия ултрамодерен трансформатор, тежащ повече от 84 тона. Неговите функции са да сваля нивото на напрежение от високо до средно, за да може след това електроенергията да се насочи към трафопостовете, където да се преобразува до ниско напрежение и да се достави на потребителите.

  Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

  Общество

  Политика

  Икономика

  Закон и ред

  Здраве

  Култура

  Образование

  Свят

  Спорт

  Любопитно