Процедурна хватка на компанията „Енерго-Про“, от чиито услуги за доставка на ток Община Девня наскоро се отказа, създава невъзможност за навременното изграждане на общинския търговски център в града, който по проект трябва да бъде готов до края на месеца. Това съобщават от Общината.  Кметът Свилен Шитов, възнамерява да сигнализира за казуса Министерството на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране, както и Народното събрание.

Причината за създалата се ситуация е, че от „Енерго-Про“, като собственици на електропреносните съоръжения, отказват да присъединят своевременно строителния обект към мрежата за ниско напрежение. По този начин се създава обективна невъзможност на фирмата изпълнител – „Солей 06“ ООД, да реализира в срок строително-монтажните дейности.

Още на 26 октомври Община Девня е сключила договор с „Енерго-Про“ за присъединяване на строежа към мрежата за ниско напрежение, като за целта е заплатила и необходимата такса. Съгласно документа монополистът се задължава да свърже обекта с намиращия се на 50 метра разстояние трафопост и да монтира електромер.

Въпреки че тази работа може да се свърши за няколко часа, две седмици по-късно от фирмата изпълнител на обекта са принудени да черпят ток от агрегат и от стълбовете за уличното осветление на общината, чиято мощност е недостатъчна, за да се извършват строително-монтажните дейности на пълни обороти. Така например заваръчните работи на площадката са се осъществявали с два електрожена вместо с шест. „На нас са ни необходими поне 30 киловата мощност, а сега работим при едва 10“, оплаква се надзорникът на обекта.

Оправданието на „Енерго-Про Мрежи“ е, че съгласно сключения с Община Девня договор срокът за изграждане и въвеждане в експлоатация на присъединителните съоръжения е 3 месеца. Такива били вътрешните правила на предприятието.

„Нееднократно съм водил разговори с различните отдели на „Енерго-Про“, които си прехвърлят топката едни на други и не поемат ангажимент да ни свържат към мрежата в най-кратки срокове“, заяви кметът Свилен Шитов. Той подчерта, че създалата се ситуация ще причини тежки имуществени вреди на малкия бизнес в града, при това в зимния сезон. „Искрено се надявам, че от „Енерго-Про“ ще вземат случая присърце. Става въпрос за общински обект, в който 14 фирми ще имат възможност да развиват търговска дейност след съответната процедура за отдаване под наем“, добави градоуправникът.

Той не се ангажира с конкретен отговор на какво се дължи бездействието на монополиста, от който зависи присъединяването на обекта към мрежата за ниско напрежение. Не изключи обаче причината за това да е станала възможността, от която се възползва Община Девня, да закупува електроенергия на свободния пазар, сключвайки много по-изгоден договор с друг доставчик на ток.

 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно