Президентът на КНСБ Пламен Димитров и синдикалисти в „Градски транспорт”-Варна се срещнаха с принципала на общинската фирма в лицето на Тодор Балабанов и кмета на морската столица Иван Портних. Темата на срещата беше управлението на дружеството, транспортната схема и заплащането.

„През октомври най-късно да се въведе новата транспортна схема, която да доведе, първо до ангажимент на общината да събира финансирането и средствата, които трябва да гарантират „Градски транспорт”. И да започне плащането към дружеството на километър превоз, което ще доведе до много по-голяма финансова сигурност за фирмата", заяви Пламен Димитров пред БНР.

"Второ, по наше виждане в мениджмънта на предприятието има нужда от по-голяма ангажираност, оперативност и ефективност. За обновяване принципалът ще реши. Но очевидно има проблеми, които са на ниво дружество, не на ниво община и собственик. Но работещите трябва да знаят какво се прави във фирмата в детайли, а не да чуват слухове, които пораждат несигурност и напрежение. Трябва да се гарантира, че има единна политика - каквото казва общината, това прави и мениджърския екип", коментира още синдикалистът. 

На въпрос за текучеството, Димитров отговори: „За да може хората да виждат бъдеще в това предприятие, трябва да виждат ангажимент и гаранция и на принципала и на мениджмънта, че когато се правят бизнеспланове, ще се залага и на увеличаване на разходите за заплати. Ако някой не прави това, очевидно няма как да очаква спокойствие в това дружество. Следващите 2-3 години разходите за възнаграждения на персонала трябва да растат с поне 10% минимум".

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно